1 Ekim 2018 Pazartesi

Apache Commons FileUtils Sınıfı

byteCountToDisplaySize metodu
Verilen büyüklüğü okunabilir hale getirir. Şöyle yaparız.
File file= ...;
String str=FileUtils.byteCountToDisplaySize(file.length());
copyFileToDirectory metodu
Şöyle yaparız.
File src = ...;
File dest = ...;
FileUtils.copyFileToDirectory(src, dest);
deleteDirectory metodu
Dizinin içini ve alt dizinlerin tümünü silmek içindir. Exception fırlatabilir. şöyle yaparız.
FileUtils.deleteDirectory(new File("directory"));
deleteQuitely metodu
Dizinin içini ve alt dizinlerin tümünü silmek içindir. Exception fıraltmaz.
Örnek ver

iterateFiles metodu
Şöyle yaparız.
Iterator<File> picFiles = FileUtils.iterateFiles(
   uploadFile.getParentFile(), 
   new WildcardFileFilter("*_fact_1.*"), 
   null
  );
listFilesAndDirs metodu
Başlangıç dizini sonuca dahil edilir.
Örnek
Başlangıç dizinin altındaki belli bir isim örüntüsüne sahip dizinleri bulmak için şöyle yaparız. Tek problem eğer bir dizin dikkate alınmazsa, es geçilen dizinin altına devam etmiyor.
IOFileFilter nameFilter = new WildcardFileFilter("*scenario*");
Collection<File> fileList = FileUtils.listFilesAndDirs(rootFolder, 
 FalsoFileFilter.INSTANCE,
 nameFilter);
moveFileToDirectory metodu
Şöyle yaparız.
FileUtils.moveFileToDirectory(
   FileUtils.getFile("src/test/resources/fileToMove.txt"), 
   FileUtils.getFile("src/main/resources/"), true);
readFileToByteArray metodu
Şöyle yaparız.
File file = new File(pathFilename);
byte[] filedata = FileUtils.readFileToByteArray(file);
touch metodu
İmzası şöyle
public static void touch(final File file) throws IOException;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder