7 Ekim 2016 Cuma

Apache Commons FieldUtils Sınıfı

Giriş
BeanUtils ile kardeş sayılır.

getField metodu
Şöyle yaparız.
Object object = ...;
Field field   = FieldUtils.getField(object.getClass(), "count", true);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder