25 Mayıs 2018 Cuma

Servlet @MultipartConfig Anotasyonu

fileSizeThreshold Alanı
Dosya beliritlen büyüklüğü geçerse diske yazılır.

Örnek
Şöyle yaparız.
@WebServlet(name = "MyServlet", urlPatterns = {"/add"})
@MultipartConfig(fileSizeThreshold = 1024 * 1024 * 2, // 2MB
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 10, // 10MB
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 50)
public class MyServlet extends HttpServlet {
...
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder