14 Eylül 2015 Pazartesi

SummaryStatistics

Giriş
SummaryStatistics sınıfları Double, Int gibi türler için var.

average
average şöyle alınabilir, ancak bence aşağıdaki sınıflar daha iyi.
double average = list
.stream()
.filter(new Predicate<Person>(){
     public boolean test(Person p){
       return p.getGender() == Person.Sex.MALE;
      }
   })
.mapToInt(Person::getAge)
.average()
.getAsDouble();
sum
sum şöyle alınabilir, ancak bence aşağıdaki sınıflar daha iyi.
List<Double> doubles = getListOfDoubles();
double sum = doubles.stream()
          .mapToDouble(d -> d)
          .sum();