30 Ocak 2017 Pazartesi

IntBuffer Sınıfı

get metodu
Şöyle yaparız.
IntBuffer integers = ...
int[] array = new int[n];
integers.get(array);

25 Ocak 2017 Çarşamba

Gson JsonObject Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.google.gson.JsonObject;
get metodu
JsonElement döner. Şöyle yaparız.
JsonObject obj = gson.fromJson("{  id:12345,  active:1}", JsonObject.class);
JsonPrimitive prim = obj.get("active").getAsJsonPrimitive();

23 Ocak 2017 Pazartesi

WritableRaster Sınıfı

Giriş 
Raster arayüzünden kalıtır. Pixelleri yazabilme imkanı tanır.

setDataElements metodu 
Örnek ver

21 Ocak 2017 Cumartesi

Gson JsonPrimitive Sınıfı

isBoolean metodu
Şöyle yaparız.
JsonObject obj = gson.fromJson("{  id:12345,  active:1}", JsonObject.class);
JsonPrimitive prim = obj.get("active").getAsJsonPrimitive();
if(prim.isBoolean()){
 System.out.println("boolean");
}else{
 System.out.println("number");
}

18 Ocak 2017 Çarşamba

JavaFX FXMLLoader Sınıfı

Giriş
Bu sınıfın yüklediği bileşen Scene ile kullanılabilir. Şöyle yaparız.
Parent root = FXMLLoader.load(...);
Scene scene = new Scene(root);
load metodu
Şöyle yaparız.
Parent root = FXMLLoader.load(
 getClass().getClassLoader().getResource("scenes/Login.fxml"));

15 Ocak 2017 Pazar

JavaFX Application Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javafx.application.Application;
getHostServices metodu
Şöyle yaparız.
getHostServices().showDocument(getClass().
 getResource("computer_graphics_tutorial.pdf").toString());
launch metodu
Şöyle yaparız.
public static void main(String[] args) {
 launch(args);
}
start metodu
Parametre olarak Stage nesnesi alır. Bir Scene gösterir.  Şöyle yaparız.
public class MyApp extends Application {

 @Override
 public void start(Stage primaryStage) {
  ...
  primaryStage.setScene(new Scene(area));
  primaryStage.show();
 }
 ...
}
Şöyle yaparız.
@Override
public void start(final Stage primaryStage) {
 ...

 Scene scene = new Scene(...,...,...);

 primaryStage.setScene(scene);
 primaryStage.show();
}

14 Ocak 2017 Cumartesi

Certificate Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.security.cert.Certificate;
constructor
Şöyle yaparız.
Certificate cer = ks.getCertificate("alias_name");

11 Ocak 2017 Çarşamba

ZipEntry Sınıfı

getDate metodu
Şöyle yaparız.
ZipEntry entry = ...;
System.out.printf("Modified on %TD %n", new Date(entry.getTime()));
getName metodu
Şöyle yaparız.
ZipEntry entry = ...;
System.out.printf("File: %s ", entry.getName());
getSize metodu
Şöyle yaparız.
ZipEntry entry = ...;
System.out.printf("Size %d", entry.getSize());
isDirectory metodu
Girdinin dizin olup olmadığını belirtir. Şöyle yaparız.
ZipEntry entry = ...;
if (!entry.isDirectory()) {...}
Eğer açma işleminde dizini yaratmak için şöyle yaparız.
if (entry.isDirectory())
{
 File fmd = new File(path + zipEntry.getName ());
 fmd.mkdirs();
 continue;
}
read metodu
Şöyle yaparız
byte[] buffer = new byte[1024];
// unzip the file
FileOutputStream out = ...;
BufferedOutputStream fout = new BufferedOutputStream(out, 1024);

while ((size = zin.read(buffer, 0, 1024)) != -1) {
 fout.write(buffer, 0, size);
}
fout.flush();
fout.close();

DataBufferByte Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.image.DataBufferByte;
getData metodu
Şöyle yaparız.
BufferedImage image=...;
byte[] data =((DataBufferByte) image.getRaster().getDataBuffer()).getData();


10 Ocak 2017 Salı

Deflater Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.zip.Deflater;
Sıkıştırılmış veriyi açmak için Inflater Sınıfını kullanırız.

Kısaca şöyle yaparız.
Deflater deflater = new Deflater();
deflater.setInput(data);
ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream(data.length);
deflater.finish();
byte[] buffer = new byte[1024];
while (!deflater.finished()) {
  int count = deflater.deflate(buffer);
  outputStream.write(buffer, 0, count);
}
outputStream.close();
byte[] output = outputStream.toByteArray();
constructor
Şöyle yaparız.
int level = Deflater.DEFAULT_COMPRESSION;Deflater deflater = new Deflater (level);
deflate metodu
Şöyle yaparız.
//Buffer for compressed data to be written
byte[] outBuf = ...;
int size = deflater.deflate(outBuf);
finished metodu
Şöyle yaparız.
ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(...);

byte[] buffer = new byte[1024];
while (!deflater.finished()) {

 int bytesCompressed = deflater.deflate(buffer);
 bos.write(buffer, 0, bytesCompressed);
}
finish metodu
setInputBytes çağrısından sonra yapılır. Tüm sıkıştırılacak verinin verildiğini belirtir. Şöyle yaparız.
deflater.finish();
reset metodu
Şöyle yaparız.
deflater.reset();
setInput metodu - byte []
Şöyle yaparız
byte[] bytes = ...;
deflater.setInput (bytes);
setInput metodu - byte [] + position + len
Şöyle yaparız.
//Buffer for input data
byte[] inBuf = ...;

//Number of bytes in the buffer
int len = ...;

deflater.setInput (inBuf, 0, len);
setStrategy metodu
Şöyle yaparız.
int strategy = Deflater.DEFAULT_STRATEGY;deflater.setStrategy(strategy);
8 Ocak 2017 Pazar

Statement Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.sql.Statement;
constructor
Bir connection nesnesi ile yaratılır.
Connection connection = DriverManager.getConnection(...);
Statement stmt = connection.createStatement();
executeQuery metodu
Verilen select cümlesini çalıştırır.
String sql = "SELECT * FROM TimeTable";
ResultSet rs = stmt.executeQuery( sql ))
setFetchSize metodu
Çoğo JDBC sürücüsünün fetch büyüklüğü 10 satırdır. Bu parametre uygulama performansı üzerinde çok etkili olabilir.