23 Mayıs 2018 Çarşamba

NetworkInterface Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.net.NetworkInterface;
C#'taki NetworkInterface Sınıfı ile aynı işlevi görür.

getByInetAddress metodu
IP adresine sahip arayüzü döner. Şöyle yaparız.
InetAddress ip = InetAddress.getLocalHost();
NetworkInterface networkInterface = NetworkInterface.getByInetAddress(ip);
getDisplayName metodu
Şöyle yaparız.
NetworkInterface netint = ...;
out.printf("Display name: %s\n", netint.getDisplayName());
out.printf("Name: %s\n", netint.getName());
Enumeration<InetAddress> inetAddresses = netint.getInetAddresses();
for (InetAddress inetAddress : Collections.list(inetAddresses)) {
  out.printf("InetAddress: %s\n", inetAddress);
}
getHardwareAddress metodu
Arayüze ait MAC adresini döner. Şöyle yaparız.
byte[] mac = networkInterface.getHardwareAddress();
getInetAddresses metodu
Arayüze ait IP adreslerini döner. Şöyle yaparız.
InetAddress myAddr = ...;
Enumeration<InetAddress> inAddrs = networkInterface.getInetAddresses();
while (inAddrs.hasMoreElements()) {
  InetAddress inAddr = inAddrs.nextElement();
  if (inAddr.equals(myAddr)) {...}
}
getInterfaceAddresses metodu
Şöyle yaparız.
NetworkInterface networkInterface = ...;
for (InterfaceAddress ifAddress : networkInterface.getInterfaceAddresses()){...}
getName metodu
Şöyle yaparız.
String name = networkInterface.getName();
getNetworkInterfaces metodu
Tüm arayüzleri döner. Şöyle yaparız.
Enumeration<NetworkInterface> ifs = NetworkInterface.getNetworkInterfaces();
while (ifs.hasMoreElements()) {
  NetworkInterface networkInterface = ifs.nextElement();
  ...
}
isLoopback metodu
Şöyle yaparız.
if (networkInterface.isLoopback()) {...}
isUp metodu
Şöyle yaparız.
if (networkInterface.isUp()) {...}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder