6 Nisan 2018 Cuma

Awt AffineTransform Sınıfı

Giriş
Matris çarpımları şöyle. Döndürmek için şöyle bir matris kullanılıyor. c = cos theta, s = sin theta
| c   -s  0 |
| s   c   0 |
| 0   0   1 |
Çizimi saat yönüne veya aksi yöne çevirmek için kullanılır.

constructor
Örnek
Şöyle yaparız.
AffineTransform at = new AffineTransform();
Örnek
Şöyle yaparız.
Graphics2D g2d = ...;
AffineTransform at = g2d.getTransform();
getRotateInstance metodu
Resmi ortasından döndürmek için şöyle yaparız.
double rotationRequired = Math.toRadians (45);
double x = image.getWidth() / 2;
double y = image.getHeight() / 2;
AffineTransform at = AffineTransform.getRotateInstance(rotationRequired, x, y);
scale metodu
Şöyle yaparız.
float scale = ...
at.scale(scale, scale);
translate metodu
Şöyle yaparız.
at.translate(x, y);
Diğer
Kullanmak için şöyle yaparız.
BufferedImage image = ...;
AffineTransform at = ...;
g2d.drawImage(image, at, this);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder