27 Ağustos 2018 Pazartesi

Comparator Arayüzü

Giriş
İki nesneyi belirlediğimiz kritere göre kıyaslamak için kullanılır. Java 8 ile Comparator arayüzü yeni metodlara sahip oldu.Max işlemi için kullanırız. Şöyle yaparız.
stream.max(Comparator.comparingInt(...).get()
Sort işlemi için kullanırız. Şöyle yaparız.
stream.sort(Comparator.comparing(...));
compare metodu
İmzası şöyle.
@FunctionalInterface
public interface Comparator<T> {
 int compare(T o1, T o2);
 ...
}
Açıklaması şöyle.
Compares its two arguments for order. Returns a negative integer, zero, or a positive integer as the first argument is less than, equal to, or greater than the second.
Kalıtan sınıfta imza şöyle olur.
public int compare (Foo o1, Foo o2);
Bu metodu gerçekleştirmek yerine comparingX metodlarını terchi etmek daha iyi olabilir. Şöyle yaparız.
weightList.sort(Comparator.comparingInt(Weight::getWeight));
Örnek
Şöyle yaparız. o1 diğer nesneden büyükse 1, diğer nesneye eşitse 0, küçükse -1 dönerim.
class FooComparator implements Comparator<Foo> {
 @Override
 public int compare (BankAccount o1, BankAccount o2) {
  return ...;
 }
}
Örnek
Yardımcı sınıfların metodlarını kullanmak iyi olabilir. Şöyle yaparız.
public int compare(Weight o1, Weight o2) {
 return Integer.compare(o1.getWeight(), o2.getWeight());
}
Örnek
Eğer sıralamada null daha küçük kabul etmek istersek şöyle yaparız.
public int compare (Foo o1, Foo o2) {
 if (o1 == o2) {
  return 0;
 }
 if (o1 == null) {
  return -1;
 }
 if (o2 == null) {
  return 1;
 }
 ...
 return ...;
}
comparing metodu - keyExtractor
Static factory metodudur. Normalde küçükten büyüğe sıralama sağlar.
Örnek
Büyükten küçüğe sıralama için şöyle yaparız.
employeeList.sort(Comparator.comparing(Employee::getExperience).reversed());
Örnek
Her iki alana göre sıralı olup olmadığını bulmak için şöyle yaparız.
<T, R extends Comparable<? super R>> boolean isSorted(List<T> list, Function<T, R> f) {
 Comparator<T> comp = Comparator.comparing(f);
 for (int i = 0; i < list.size() - 1; ++i) {
  T left = list.get(i);
  T right = list.get(i + 1);
  if (comp.compare(left, right) >= 0) {
   return false;
  }
 }

 return true;
}
Kullanmak için şöyle yaparız.
System.out.println(
     isSorted(myList, MyObj::getPercentage) && 
     isSorted(myList, MyObj::getDate));
comparing metodu - keyExtractor + keyComparator
Static factory metodudur. key'leri ürettikten sonra, keyComparator metodunu çağırır.
Örnek
Şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Test::getNumber, Comparator.reverseOrder());
Örnek
null değerlerin önce gelmesini istersek şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Person::getName,
 Comparator.nullsFirst(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER))
Çıktı olarak şunu alırız.
null
Alice
Bob
Bob
Carol
Carol
David
Eric
comparingDouble metodu
Static factory metodudur. İki tane double değeri karşılaştıran Comparator nesnesi döner. Örnek ver.

comparingInt metodu - static
Static factory metodudur. İki tane int değeri karşılaştıran Comparator nesnesi döner. min (), max (), sort (), gibi işlemlerde kullanılabilir.
Eskiden şöyle yazardık.
List<String> al = Arrays.asList("45", "186", "185", "55", "51", "51", //
    "22", "78", "64", "26", "49", "21");
Collections.sort(al, new Comparator<String>() {
  @Override
  public int compare(String o1, String o2) {
    return Integer.compare(Integer.parseInt(o1), Integer.parseInt(o2));
  }
});
Örnek - Max
Şimdi şöyle yazıyoruz.
someStrings.stream().max(Comparator.comparingInt(String::length)).get()
Örnek - Sort
Şimdi şöyle yazıyoruz.
Collection.sort(al, Comparator.comparingInt(Integer::parseInt));
İki alan göre çalışan comparator şöyledir.
Collection.sort(personList, Comparator
  .comparingInt(Person::getAge)
  .thenComparing(Person::getSurname));
comparingLong metodu
Static factory metodudur. İki tane long değeri karşılaştıran Comparator nesnesi döner. Şöyle yaparız.
List<Message> messagesByDeviceType = new ArrayList<Message>();   
messagesByDeviceType.sort(Comparator.comparingLong(Message::getTime))
Aslında sonuç şu kod ile aynıdır.
Long.compare(...,..)
naturalOrder metodu
Nesnelerin büyüktür ve küçüktür karşılaştırmasını kullanır.
Örnek
Şöyle yaparız.
List<Double> items = Arrays.asList(9.0, 4.0, 16.0, -6.0, 5.0);
double max = items.stream().max(Comparator.naturalOrder()).get();
double min = items.stream().min(Comparator.naturalOrder()).get();
System.out.println(min + " " + max);
Çıktı olarak şunu alırız
-6.0 16.0
Örnek
Şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Foo::getName,Comparator.nullsLast(Comparator.naturalOrder()))
nullsFirst metodu
İmzası şöyle.
public static <T> Comparator<T> nullsFirst(Comparator<? super T> comparator)
Şöyle yaparız.
Comparator<String> cmp = Comparator.nullsFirst(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);
TreeMap<String, String> map = new TreeMap<>(cmp);
nullsLast metodu
İmzası şöyle.
public static <T> Comparator<T> nullsLast(Comparator<? super T> comparator)
reversed metodu
Normalde küçükten büyüğe sıralarken, büyükten küçüğe sıralama yapabilmeyi sağlar.
Örnek
Şöyle yaparız.
employeeList.sort(Comparator.comparing(Employee::getExperience).reversed());
Çıktı olarak şunu alırız
5.6 5.5 5.0 4.5 3.3
Örnek
Şöyle yaparız.
Comparator<Instant> cannotDoThis = (Instant::compareTo).reversed();
Örnek
Şöyle yaparız.
public static <T> Comparator<T> reverse(Comparator<T> comparator) {
 return comparator.reversed();
}
thenComparing metodu
İlk alan değerleri eşit ise ikinci alana göre sıralama yapmak için kullanılır. Şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Drink::getName).
 thenComparing(Drink::getColour);
thenComparingDouble metodu
Örnek ver

thenComparingInt metodu
Örnek ver

thenComparingLong metodu
Örnek ver

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder