30 Mart 2018 Cuma

LocalTime Sınıfı

Giriş
Açıklaması şöyle
LocalTime holds only the time part without a time-zone in the ISO-8601 calendar system.
Sadece saati bilir, tarihi bilmez. Hour, minute, second,nanosecond alanlarını bilir. Gün içindeki bir saati 23:59:59'a kadar saklayabilir.

compareTo metodu
Metodun içi şöyle.
@Override
public int compareTo(LocalTime other) {
 int cmp = Integer.compare(hour, other.hour);
 if (cmp == 0) {
  cmp = Integer.compare(minute, other.minute);
  if (cmp == 0) {
   cmp = Integer.compare(second, other.second);
   if (cmp == 0) {
    cmp = Integer.compare(nano, other.nano);
   }
  }
 }
 return cmp;
}
get metodu
Şöyle yaparız.
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("hh:mm a");
LocalTime localTime = LocalTime.parse("10:45 pm", formatter);

String str = localTime.get(ChronoField.AMPM_OF_DAY) == 0 ? "AM" : "PM";
getHour metodu
Şöyle yaparız.
int hour = localTime.getHour(); 
getMinute metodu
Şöyle yaparız.
LocalTime localTime = ...;
int minute = localTime.getMinute();
isAfter metodu
Metodun içi şöyle.
public boolean isAfter(LocalTime other) {
 return compareTo(other) > 0;
}
Şöyle yaparız.
LocalTime startTime = ...;
LocalTime targetTime = ...;

if (targetTime.isAfter(startTime) ) {
 ...
}
isBefore metodu
Şöyle yaparız.
LocalTime startTime = ...;
LocalTime targetTime = ...;

if (targetTime.isBefore(startTime) ) {
 ...
}
minusMinutes metodu
Örnek ver

now metodu
Örnek ver

of metodu
Örnek ver

parse metodu
Şöyle yaparız.
DateTimeFormatter format = DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm");
String s = "21:30";
LocalTime startTime = LocalTime.parse(s, format);
plusHours metodu
Örnek ver

toSecondOfDay metodu
Şöyle yaparız.
String input = "01:52:27";
LocalTime time = LocalTime.parse(input);
int seconds = time.toSecondOfDay();
toString metodu
Örnek ver

truncatedTo metodu
Örnek ver

withNano metodu
Örnek ver

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder