26 Ağustos 2018 Pazar

SecureRandom Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.security.SecureRandom;
import java.util.Random;
Bu sınıf Linux'ta /dev/random dosyasını okuduğu için sistemin entropi havuzu boş ise havuzun dolmasını bekleyebiliyor. Bloke olmayan /dev/urandom dosyasını kullanması için şöyle yaparız.
-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom
constructor 
Şöyle yaparız.
Random random = new SecureRandom();
constructor - string
Şöyle yaparız.
SecureRandom secureRandomGenerator = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");
getInstanceStrong metodu
Şöyle yaparız.
// Java 7
SecureRandom random = new SecureRandom();
// Java 8
SecureRandom random = SecureRandom.getInstanceStrong();
nextBytes metodu
Şöyle yaparız.
Random RANDOM = new SecureRandom();

/**
 * Returns a random salt to be used to hash a password.
 *
 * @return a 16 bytes random salt
 */
public static byte[] getNextSalt() {
  byte[] salt = new byte[16];
  RANDOM.nextBytes(salt);
  return salt;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder