5 Haziran 2018 Salı

JAVA_HOME Ortam Değişkeni

Giriş
JAVA_HOME scriptlerde kullanılmak üzere tanımlanan bir değişkenden ibaret. İsmi de geleneksel olarak böyle.

1. Tanımlama adımı - Linux
Lİnux'ta Script içinde tanımlamak istersek şöyle yaparız.
export JAVA_HOME=...
Linux'ta JAVA_HOME ile "=" karakteri arasında boşluk olmamalı. Şu kullanım yanlış!
export JAVA_HOME =/usr/jdk/jdk-1.8.0_71
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
Linux'ta değişkene atanan yol şöyledir.
/usr/jdk/jdk-1.8.0_71
Linux'ta sistem dosyasına yazmak istersek
/etc/environment veya ~/.bashrc dosyasına tanımlarız.

1. Tanımlama adımı - Windows
Windows'ta değişkene atanan yol şöyledir.
C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_77
Şöyle yaparız.
JAVA_HOME=C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_11
2. Daha sonra PATH'e dahil edilir (isteğe bağlı)
Örnek
Windows'ta şöyle yaparız.
PATH=%PATH%;%JAVA_HOME%\bin
Örnek
Linux'ta şöyle yaparız.
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
ve java çağrılır.
java -version
3.  Ya da PATH'e dahil edilmeden kullanılır (isteğe bağlı)
Linux'ta şöyle yaparız.
${JAVA_HOME}/bin/java -version
Windows'ta şöyle yaparız.
%JAVA_HOME%\bin\java -version

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder