16 Aralık 2018 Pazar

Bean Validation @Valid Anotasyonu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.validation.Valid;
Örnek
List ile birleştirmek için şöyle yaparız.
public class UserAddressesForm {

 @NotEmpty
 private String firstName;

 @NotEmpty
 private String lastName;

 @Valid
 private List<AddressForm> addresses;
 ...
}

public class AddressForm {

 @NotEmpty
 private String customName;
 @NotEmpty
 private String city;
 @NotEmpty
 private String streetAn;
 @NotEmpty
 private String streetHn;
 @NotEmpty
 private String addressCountry;
 @NotEmpty
 private String postCode;
 ...
}
Örnek
Generic kullanarak şöyle yaparız.
public class ParentPojo<T> implements Serializable{
 @NotNull
 private String cNumber;
 @NotNull
 private String statusCode;
 @Valid 
 @NotNull 
 T child;
}

Örnek
Hibernate @Email ile birleştirerek şöyle yaparız.
@Valid
private List<@Email String> emails = new ArrayList<>();
Örnek
Spring ile bilrleştirerek şöyle yaparız.
@RequestMapping(value = "/addUser", method = RequestMethod.POST)
public String addEmployee(@Valid @ModelAttribute("userFrom")User user,
 BindingResult result) {
 if(result.hasErrors()){
  return "User";
 }

 return "success";
}
Örnek
Elimizde bir alanı @NotNull olarak işaretli şöyle olan User nesnesi olsun.
@NotNull(message = "First Name cannot be null")
private String firstName;
Spring ile birleştirerek şöyle yaparız.
@RequestMapping(value = "/addUser", method = RequestMethod.POST)
public String addUser(@Valid User user, BindingResult result) {

 if (result.hasErrors()) {
  return "errorPage";
 } else {
  return "Done";
 }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder