9 Ekim 2016 Pazar

Blob Arayüzü

Giriş
Blob bir arayüzdür. Bu arayüzü gerçekleştiren tek bir sınıf var. Bu sınıf ta SerialBlob. Blob içindeki veriye byte array veya InputStream olarak erişmemize izin verir.

constructor
Şöyle yaparız.
Blob blob = conn.createBlob();
constructor - byte []
Byte ile şöyle yaratırız.
Blob blob = new javax.sql.rowset.serial.SerialBlob (bytes);
setBytes metodu
Şöyle yaparız.
byte[] bytes = ;
blob.setBytes (1, bytes);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder