3 Ocak 2018 Çarşamba

Apache Commons ToStringBuilder Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz
import org.apache.commons.lang3.builder.ToStringBuilder;
import org.apache.commons.lang3.builder.ToStringStyle;
Örnek
Şöyle yaparız.
public class Address {

 private String addressKey;
 private String postalCode;
 private String country;
 ...

 @Override
 public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE,
   false);
 }
}
Örnek
Şöyle yaparız.
@Override
public String toString() {
 return new org.apache.commons.lang3.builder.ToStringBuilder(this).
  append("field1", field1).
  append("field2", field2).
  toString();
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder