6 Haziran 2018 Çarşamba

ScriptEngineManager Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz. Bir ScriptEngine nesnesi yaratır.
import javax.script.ScriptEngineManager;
constructor
Şöyle yaparız.
ScriptEngineManager mgr = new ScriptEngineManager();
getEngineByName metodu
ScriptEngine nesnesi oluşturur.
Örnek
Şöyle yaparız.
ScriptEngine engine = mgr.getEngineByName("js");
Örnek
Şöyle yaparız.
ScriptEngine engine = mgr.getEngineByName("JavaScript");
Örnek
Şöyle yaparız.
NashornScriptEngine engine = (NashornScriptEngine) new ScriptEngineManager()
  .getEngineByName("nashorn");

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder