11 Ekim 2017 Çarşamba

RxJava Flowable Sınıfı

subscribe metodu
Şöyle yaparız.
networkCall()
 .subscribe( 
  success -> { ... }, 
  error -> { doSomethingWhenErrorHappened() }
  );

private Flowable<String> netWorkCall() {
   return networkAvailable() ? Flowable.just(...) : Flowable.error(...);     
}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder