3 Ekim 2016 Pazartesi

BasicFileAttributes Sınıfı

constructor 
Şöyle yaparız
Path file = ...;
BasicFileAttributes attr = Files.readAttributes(file, BasicFileAttributes.class);
creationTime metodu
Şöyle yaparız
System.out.println("creationTime: " + attr.creationTime());
lastAccessTime metodu
Şöyle yaparız
System.out.println("lastAccessTime: " + attr.lastAccessTime());
lastModifiedTime metodu
Şöyle yaparız
System.out.println("lastModifiedTime: " + attr.lastModifiedTime());Hiç yorum yok:

Yorum Gönder