23 Ekim 2016 Pazar

RSAPublicKeySpec Sınıfı

Giriş
Bu sınıf şöyle kullanılır.
RSAPublicKeySpec keySpec = ...;

KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");
PublicKey pubKey = keyFactory.generatePublic(keySpec);
constructor
Şöyle yaparız.
byte[] publicBytes = ...;

BigInteger modulus = new BigInteger(1, publicBytes);
BigInteger publicExponent = BigInteger.valueOf(65537L);

RSAPublicKeySpec keySpec = new RSAPublicKeySpec(modulus, publicExponent);


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder