25 Mart 2018 Pazar

Awt Clipboard Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
Clipboard clipboard = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
addFlavorListener metodu
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.datatransfer.FlavorEvent;
import java.awt.datatransfer.FlavorListener;
Şöyle yaparız.
clipboard().addFlavorListener(new FlavorListener() { 
 @Override 
 public void flavorsChanged(FlavorEvent e) {
  System.out.println("ClipBoard UPDATED: " + e.getSource() + " " + e.toString());
 } 
}); 
getContents metodu
Transferrable nesnesi döner. Metoda geçilen requestor parametresi kullanılmaz. null geçilebilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
Transferable trans = clipboard.getContents(this); 
Örnek
Şöyle yaparız.
Transferable t = clipboard.getContents( null );


try {
 if ( t.isDataFlavorSupported(DataFlavor.stringFlavor) ) {
  String data = (String)t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  System.out.println( "Clipboard contents: " + data );
 }      
} catch (Exception e) {
 ...
}
getData metodu
Şöyle yaparız.
String str;
try {
 str = (String) clipboard.getData(DataFlavor.stringFlavor);
} catch (UnsupportedFlavorException | IOException ex) {
 ...
}
setContents metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
StringSelection selection = new StringSelection("A");    
clipboard.setContents(selection, null);
Örnek
ClipboardOwner olarak kendi sınıfımızı vermek için şöyle yaparız.
clipboard.setContents(clipboard.getContents(null), this);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder