25 Mart 2018 Pazar

Awt Transferable Arayüzü

getTransferData metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
String str = (String) trans.getTransferData(DataFlavor.stringFlavor);
Örnek
Şöyle yaparız.
String transferData;
try {
  transferData = (String) transferable.getTransferData(DataFlavor.stringFlavor);
} catch (IOException e) {
  return false;
} catch (UnsupportedFlavorException e) {
  return false;
}
isDataFlavorSupported metodu
Şöyle yaparız.
Transferable trans = ...;

if (trans.isDataFlavorSupported(DataFlavor.stringFlavor)) {
  ...  
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder