25 Nisan 2018 Çarşamba

Swing ImageIcon Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.ImageIcon;
Icon arayüzünü gerçekleştirir. Bu sınıf bir ekran bileşenine resim yüklemek için kullanılır. Şöyle yaparız.
ImageIcon icon=...;
JLabel lbl=new JLabel();
lbl.setIcon(icon);
constructor - URL
Şöyle yaparız.
java.net.URL url= getClass().getResource("torterra-1.gif");

ImageIcon icon = new ImageIcon(url);
constructor - java.awt.Image
Şöyle yaparız.
BufferedImage img = ...;
Icon icon = new ImageIcon(img);
constructor - String
Şöyle yaparız.
String filename = "ouput.png";
ImageIcon icon = new ImageIcon(filename);
getImage metodu
java.awt.Image nesnesi döner. Şöyle yaparız.
ImageIcon icon = new ImageIcon(new ImageIcon(url).getImage()
  .getScaledInstance(100, 100, Image.SCALE_DEFAULT));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder