2 Mart 2018 Cuma

List Arayüzü

hashCode metodu
Açıklaması şöyle.
hashCode of Lists (for example, see the implementation of AbstractList) is a function of all the elements of the List. The same is true for the equals implementation.
of metodu
Java 9 ile geliyor. JEP 269 ile gelen List, Set, Map arayüzlerinin of() static factory metodu.

Örnek
Listede null değer olamaz.
List<Integer> list = List.of(1, 2, null); // Fails with a NullPointerException
Örnek
Listede null araması yapılamaz.
List<Integer> list = List.of(1, 2, 3);
list.contains(null); // Throws NullPointerException
Örnek
Döndürülen liste değiştirilemez.
List<Integer> list = List.of(1, 2, 3);
list.set(1, 10); // Fails
Collections.unmodifiableList Karşılaştırması
Java 8 kullanıyorsak bu metodu kullanmak gerekir.

Arrays.asList Karşılşatırması
Bu metod Arrays.asList() metodu ile karşılaştırılabilir. Şöyle yaparız.
List<String> strings = List.of("first", "second");
Arrays.asList() metodundan farklı olarak array backed bir liste yerine yeni bir liste döndürür.
Integer[] array = {1,2,3};
List<Integer> list = List.of(array);
array[1] = 10;
System.out.println(list); // Prints [1, 2, 3]   

sort metodu
Java 8 ile geldi ve in-place sıralama yapıyor.

replaceAll metodu
Java 8 ile geldi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder