30 Ocak 2018 Salı

Tomcat Servis Olarak Kurulum

Service Olarak Kurulum - Windows
1. Kurmak için     - service.bat install MyTomcat
2. Kaldırmak için - service.bat remove MyTomcat
  komutları ile servis olarak kurulup kaldırılabilir. Servis'in kullandığı JRE'de şöyle değiştirilebilir.

  Örnek
  Servisin hangi binary dosyayı çalıştırdığını bulmak için şöyle yaparız.
  reg query "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tomcat8" /v "ImagePath"
  Çıktı olarak şunu alırız.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tomcat8
  ImagePath  REG_EXPAND_SZ  C:\apache-tomcat-8.5.15\bin\tomcat8.exe
  Service Olarak Kurulum - Linux
  apt-get ile kurulur
  aptitute
  Şöyle yaparız.
  aptitude install tomcat8
  Kurulum sonunda uygulama şu dizindedir.
  /usr/share/tomcat8
  Diğer tüm ayar dosyaları ise şu dizindedir.
  /var/lib/tomcat8
  1. Başlatmak için şöyle yaparız.
  sudo service tomcat7 start
  Servisin kullandığı hesap ismi ve grubu şu dosyadadır.
  /etc/default/tomcat7
  Dosyanın için şöyledir.
  # Run Tomcat as this user ID. Not setting this or leaving it blank will use the
  # default of tomcat7.
  TOMCAT7_USER=tomcat7
  
  # Run Tomcat as this group ID. Not setting this or leaving it blank will use
  # the default of tomcat7.
  TOMCAT7_GROUP=tomcat7
  Elle (Manuel) Kurulum
  Tomcat'i bir dizine indir ve aç. Şu dosyayı oluştur
  /etc/systemd/system/tomcat.service
  Dosyaya şu satırları ekle.

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder