25 Ocak 2018 Perşembe

JavaFX Initializable Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.ResourceBundle;
import javafx.fxml.Initializable;
Bu arayüzden kalıtan sınıflar Controller olarak düşünülebilir. XML ise View olarak düşünülebilir.
Açıklaması şöyle.
VIEW: simple FXML file
CONTROLLER: contains the event handler functions defined in VIEW, updates the
PRESENTATION MODEL
İskelet
Şöyle yaparız. FXML dosyasında tanımlı bileşenler ile @FXML anotasyonuna sahip nesneler birleştirilir.
public class DocumentController implements Initializable {

 @FXML
 private Button btn_login;
 @FXML
 private TextField et_username;
 @FXML
 private PasswordField et_password;
 @FXML
 private Hyperlink link_signup;
 @FXML
 private AnchorPane root;

 @Override
 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
  ...
 }
}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder