19 Aralık 2017 Salı

Awt GridBagLayout Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
Kullanım
Örnek
Dikey olarak eklemek için şöyle yaparız.
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
// start at x position is 0, and stay there
gbc.gridx = 0;
// y position increments each time
gbc.gridy = GridBagConstraints.RELATIVE;
// stretch components horizontally not vertically
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = 1.0;
gbc.weighty = 1.0;
// gap between componentns
gbc.insets = new Insets(GAP, GAP, GAP, GAP);

add(spinner1, gbc);
add(spinner2, gbc);
add(resultField, gbc);
add(buttonPanel, gbc);
Örnek
Toplam 10 satır ve her satıra yatay 3 düğme eklemek için şöyle yaparız.
JPanel pane = new JPanel(new GridBagLayout());

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 JButton button;
 GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
 c.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
 c.anchor = GridBagConstraints.PAGE_START;

 button = new JButton("Button 1");
 c.weightx = 0.5;
 c.gridx = 0;
 c.gridy = i;
 pane.add(button, c);

 button = new JButton("Button 2");
 c.gridx = 1;
 c.gridy = i;
 pane.add(button, c);

 button = new JButton("Button 3");
 c.gridx = 2;
 c.gridy = i;
 pane.add(button, c);

}
constructor
Şöyle yaparız.
setLayout(new GridBagLayout());

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder