7 Aralık 2017 Perşembe

SealedObject Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.crypto.SealedObject;
constructor
Şöyle yaparız.
// Initialize a cipher.
Cipher c = Cipher.getInstance("DES");

// Seal an object
c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
SealedObject so = new SealedObject("password", c);

// Unseal an object
c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);
try {
  String s = (String)so.getObject(c);
} catch (...) {
...
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder