11 Aralık 2017 Pazartesi

JavaMail MimeMultiPart Sınıfı

Giriş
Bu sınıfı kullanmak için şu satır dahil edilir.
import javax.mail.Multipart;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;
Bu sınıf hem HTML veya Text ve ilaveten eklenti içeren e-postalar göndermek için kullanılır. Alıcı taraf eğer HTML gösterebiliyorsa onu gösterir. Gösteremiyorsa text mesajı gösterir.

Sınıf MimeBodyPart container olarak düşünülebilir.

constructor
Şöyle yaparız.
Multipart multipart = new MimeMultipart();
constructor - string
Şöyle yaparız
MimeMultipart multipart = new MimeMultipart("related");
addBodyPart metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
Multipart multipart = new MimeMultipart();
MimeBodyPart mbp = new MimeBodyPart();
...
multipart.addBodyPart(mbp);
Örnek
Şöyle yaparız.
// Your mail has 2 parts, the BODY(html) and the EMBEDDED image
MimeMultipart multipart = new MimeMultipart("related");

// first part (the html)
BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();
String htmlText = "<H1>Hello</H1><img src=\"cid:image\">";
messageBodyPart.setContent(htmlText, "text/html");

// Add it
multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

// Second part (EMBEDDED image)
messageBodyPart = new MimeBodyPart();
DataSource fds = new FileDataSource("/path/to/your/image/tr.png");

messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(fds));
messageBodyPart.setHeader("Content-ID", "<image>");

// add the image to the multipart
multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

// put everything together
message.setContent(multipart);

// Send message
Transport.send(message);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder