12 Temmuz 2018 Perşembe

Bean Validation ConstraintValidator Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.validation.ConstraintValidator;
Örnek
Şöyle yaparız. İlk template tipi anotasyon ismini gösterir. İkinci tip ise isValid metoduna geçilecek tipi gösterir.
public class CityValidator implements ConstraintValidator<City, String> {
  // ...
}

public class TestClass {
  @City
  String city;
  // ...
}
Örnek
Şöyle yaparız.
public class UniqueEmailValidator implements ConstraintValidator<UniqueEmail, String> {

 private UserRepository userRepository;

 public UniqueEmailValidator(UserRepository userRepository) {

  this.userRepository = userRepository;
 }

 @Override
 public boolean isValid(String email, ConstraintValidatorContext context) {

  return !userRepository.findByEmail(email).isPresent();
 }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder