11 Temmuz 2018 Çarşamba

Lombok @EqualsAndHashCode Anotasyonu

callSuper Alanı
Örnek
Şöyle yaparız.
@Data
@EqualsAndHashCode(callSuper = false)
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public abstract class ContentModel implements Serializable {
  
  private int pointId;
  
  private LocalDate saveDate;
}
of Alanı
Hangi alanın kullanılacağını belirtir.
Örnek
Şöyle yaparız.
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = false, of = "naturalKey")
@Builder
public class Person implements IEntityModel<PersonNaturalKey> {

  private Long id;

  private PersonNaturalKey naturalKey = new PersonNaturalKey();

  private String age;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder