29 Mayıs 2018 Salı

JPA @Embeddable Anotasyonu

Giriş
Bir tabloda çok fazla alan varsa ve sütunları mantıksal olarak bir nesne altında gruplamak uygunsa kullanırız. Embeddable nesnesindeki alanlar içinde bulunduğu nesnenin tablosuna yazılır.

Bu anotason ile @AttributeOverrides anotasyonu bolca beraber kullanılır.

Kullanım Şekli
En faydalı olduğu yer birden fazla sınıfa alan eklemek istersek kolayca yapabilmemizi sağlaması. Önce bir sınıf tanımlanıyor.
@Embeddable
class Audit {
 Timestamp created;
 String createdBy;
 String updatedBy;
}
Daha sonra sınıf Entity sınıfına ekleniyor.
@Entity
class Order {
  @Embedded
  Audit audit;
}
Kalıtım
Şöyle yaparız.
@MappedSuperclass
@Embeddable
public class Foo {
 // atributes...
}

@Embeddable
public class Bar extends Foo {
 // atributes...
}

@Entity 
@Table
public class None {

 // atributes...

 @Embedded
 private Bar bar;

}
İç İçe @Embeddable
Şöyle yaparız. İlk Embeddable tanımlanır
@Embeddable
public class CourseId {
  private String club_id;
  private String course_id;
}
Bunu kullanan ikinci Embeddable tanımlanır.
@Embeddable
public class HoleId {
  private CourseId migCourseId;
  private int hole_num;
}
İkinci Embeddable composite key bile yapılabilir.
@Entity
@Table(name="hole_info")
public class Hole {
 @EmbeddedId
 private HoleId migHoleId;
 ...
}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder