28 Mayıs 2018 Pazartesi

JPA @MapKeyColumn Anotasyonu

Giriş
OneToMany ilişkilerde Map veriyapısı varsa kullanılabilir.  2 tane entity vardır ve Map veriyapısının value tarafındaki nesnenin hangi alanının key olarak kullanılacağı belirtilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
/* Localization ....*/
 @MapKeyColumn(name = "locale")
 @MapKeyType(value = @Type(type = "java.util.Locale"))
 @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "roadAssistance")
 Map<Locale, RoadAssistanceI18n> roadAssistanceI18n = new HashMap<>();

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder