31 Mayıs 2018 Perşembe

JAX-WS @WebService Anostasyonu

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.jws.WebService;
@WebMethod,@WebParam,@ WebResult gibi anotasyonlarla beraber kullanıldığı için şu satırı dahil ederiz.
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;
import javax.jws.WebResult;
Standalone Deployment
Endpoint.publish metodu kullanılır.

endPointInterface Alanı
Şöyle yaparız.
@WebService(endpointInterface = "com.enterprise.ws.WebServiceInterface")
public class WebServiceImpl implements WebServiceInterface {

 @Resource
 WebServiceContext webServiceContext;

 @Override
 public String getHelloWorldAsString(String str) {
  ...
  return "...";
  
 }
}
name Alanı
Şöyle yaparız.
@WebService(targetNamespace = "asd:asd", name = "MyServiceInterface")
@XmlSeeAlso({asd.asd.ObjectFactory.class})
@SOAPBinding(parameterStyle = SOAPBinding.ParameterStyle.BARE)
public interface MyServiceInterface {

  @WebMethod(operationName = "Operation", action = "asd:asd:#Operation")
  @WebResult(name = "OperationResponse", targetNamespace = "asd:asd",
   partName = "OperationResponseBody")
  public asd.asd.OperationResponseType operation(
    @WebParam(partName = "OperationBody",
         name = "DateSinceStart",
         targetNamespace = "asd:asd")
    @XmlJavaTypeAdapter(Adapter1.class)
    java.time.LocalDateTime operationBody
  );
}
serviceName Alanı
Şöyle yaparız.
@WebService(serviceName="MyWebService",
      portName="MyWebServicePort",
      endpointInterface="com.abc.MyWebService",
      targetNamespace="http://abc.com")
public class MyWebService implements MyWebServiceInterface {...}
targetNamespace Alanı
Şöyle yaparız
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;
import javax.jws.WebResult;
import javax.jws.WebService;
import javax.xml.bind.annotation.XmlSeeAlso;
import javax.xml.ws.RequestWrapper;
import javax.xml.ws.ResponseWrapper;


@WebService(targetNamespace = "http://aa.com/FareFilingService/", name = "FareFiling")
@XmlSeeAlso({com.aa.farefilling.to.ObjectFactory.class, ObjectFactory.class})
public interface FareFiling {

 @WebMethod
 @RequestWrapper(localName = "fileFare", 
  targetNamespace = "http://aa.com/FareFilingService/",
  className = "com.aa.farefilingservice.FileFare")
 @ResponseWrapper(localName = "fileFareResponse", 
  targetNamespace = "http://aa.com/FareFilingService/",
  className = "com.aa.farefilingservice.FileFareResponse")
 @WebResult(name = "fareResponse", targetNamespace = "")
 public com.aa.farefilling.to.FareResponse[] fileFare(
  @WebParam(name = "fareData", targetNamespace = "")
  com.aa.farefilling.to.FareData fareData
 ) throws FileFareFault;
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder