25 Ocak 2018 Perşembe

JavaFX TableView Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javafx.scene.control.TableView;
constructor
Şöyle yaparız.
TableView<Integer> tv = new TableView<> ();
getColumns metodu
Yeni sütun eklemek için şöyle yaparız.
TableColumn<Integer, Integer> num = new TableColumn<> ("Number");
....
tv.getColumns ().add (num);
getSelectionModel metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
Person person = tvPerson.getSelectionModel().getSelectedItem();
Örnek
Şöyle yaparız.
tv.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener((obs, oldPerson, newPerson)->{
  ...
});
setItems metodu
Eğer ObservableList kullanırsak her sütunu nesnenin property alanına bağlayabiliriz. Şöyle yaparız.
@FXML TableColumn<Person, String> tcFirstName, tcLastName;

tcFirstName.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory("firstName"));
tcLastName.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory("lastName"));
Örnek
Şöyle yaparız.
ObservableList<Integer> list = ...;
tv.setItems (list);
Örnek
Şöyle yaparız.
tvn.setItems(FXCollections.observableArrayList(getPersons()));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder