9 Eylül 2018 Pazar

JPA @MapsId Anotasyonu

Giriş
Shared primary key için kullanılır. Genellikle ManyToOne ilişkilerde kullanılır.

ManyToOne
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun.
@Entity
@Table(name = "users")
public class User implements Serializable {
 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 @Column(name = "user_id")
 private Integer userId;
 ...
}
Elimizde şöyle bir kod olsun.
@Entity
@Table(name = "anime")
public class Anime {
 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 @Column(name = "user_id")
 private Integer animeId;
 ...
}
Şöyle yaparız.
@Entity
@Table(name = "user_ratings")
public class UserRating {

 @Embeddable
 public static class UserRatingId implements Serializable {
  protected Integer userId; // type matches User's primary key
  protected Integer animeId; // type matches Anime's primary key
  //...
 }

 @EmbeddedId
 private UserRatingId id;

 @MapsId("userId") // maps userId attribute of embedded id
 @ManyToOne
 @JoinColumn(name = "user_id")
 private User user;

 @MapsId("animeId") // maps animeId attribute of embedded id
 @ManyToOne
 @JoinColumn(name = "anime_id")
 private Anime anime;

 //...
}
Örnek
Şöyle yaparız.
@ManyToOne
@MapsId("idClient")
@JoinColumn(name = "id_client", referencedColumnName = "customerid")
private Client client;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder