4 Haziran 2018 Pazartesi

JPA @MapsId Anotasyonu

Giriş
Shared primary key için kullanılır. Şu ana kadar hep unidirectional OneToOne ilişkilerde kullanıldığını gördüm.

ManyToOne
Şöyle yaparız.
@ManyToOne
@MapsId("idClient")
@JoinColumn(name = "id_client", referencedColumnName = "customerid")
private Client client;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder