5 Aralık 2017 Salı

PBEKeySpec Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.security.spec.KeySpec;
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;
PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) algoritmasını gerçekleştirir.

Örnek
Şöyle yaparız.
SecretKeyFactory f = SecretKeyFactory.getInstance("...");
byte[] key = f.generateSecret(spec).getEncoded();
constructor - password + salt + iterationCount
Şöyle yaparız.
byte[] salt = { ... };
String passPhrase = ...;
int iterationCount = 2;
KeySpec spec = new PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(), salt, iterationCount);
constructor - password + salt + iterationCount + keyLength
AES için şöyle yaparız.
PBEKeySpec spec = new PBEKeySpec("password", "salt".getBytes(),1000  , 128);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder