15 Ağustos 2018 Çarşamba

Method Reference

Giriş
Grameri şöyledir.
MethodReference:
 ExpressionName :: [TypeArguments] Identifier 
 ReferenceType :: [TypeArguments] Identifier 
 Primary :: [TypeArguments] Identifier 
 super :: [TypeArguments] Identifier 
 TypeName . super :: [TypeArguments] Identifier 
 ClassType :: [TypeArguments] new 
 ArrayType :: new
Method Reference FunctionSupplier, BiPredicate ile kullanılabilir.

Kullanım Şekli
4 kullanım şekli var. Bunlar şöyle
Kind                        Example
========================================================================================
Reference to a static method           | ContainingClass::staticMethodName
--------------------------------------------------+--------------------------------------
Reference to an instance method of a 
particular object                 | containingObject::instanceMethodName
--------------------------------------------------+--------------------------------------
Reference to an instance method of an
arbitrary object                 | ContainingType::methodName
of a particular type               |
--------------------------------------------------+--------------------------------------
Reference to a constructor            | ClassName::new
=========================================================================================
new metod
Method Reference - Reference to Constructor

static metod
Örnek
static üye metod için şöyle yaparız.
import com.example.MyClass;

someStream.map(MyClass::myStaticMethod)
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun
interface SomeTest <T>
{
 boolean test(T n, T m);
}

class MyClass
{
 static <T> boolean myGenMeth(T x, T y)
 {
  boolean result = false;
  // ...
  return result;
 }
}
Generic kod olduğu için şöyle yaparız. Derleyiciye yardım olma işine  type witness deniliyor.
SomeTest <Integer> mRef = MyClass :: <Integer> myGenMeth;

Type İçin instance metod
Örnek
Şöyle yaparız.
Predicate<List<String>> p = List::isEmpty;
Object İçin instance metod
Method Reference - Object İçin instance metod yazısına taşıdım.

Diğer

1. Method Reference ve  Lambda Farkı
Method Reference ile şöyle yaparız
JCacheTimeZoneCache::new
Lambda ile şöyle yaparız
() -> new JCacheTimeZoneCache()
Lambda kullanan kod Classloader'ı kullanarak hemen sınıfı yüklemez.

2. Equality
Açıklaması şöyle.
JLS makes no promises about identity or equality of what you get out of method reference expressions.
Örnek
Şöyle yaparız.
Object obj = new Object();

IntSupplier foo = obj::hashCode;
IntSupplier bar = obj::hashCode;

System.out.println(foo == bar); // false

System.out.println(foo.equals(bar)); // false  
Örnek
Şöyle yaparız.
Object object = ...;
Supplier<String> s1 = object::toString;
Supplier<String> s2 = object::toString;
System.out.println(s1.equals(s2));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder