17 Mayıs 2018 Perşembe

JPA @ElementCollection Anotasyonu

Giriş
list,set, map gibi dizileri farklı bir tabloda saklamayı sağlar.

Şöyle yaparız.
@ElementCollection
private Collection<String> strings;
fetch Alanı
Şöyle yaparız.
@ElementCollection(fetch = FetchType.EAGER)
private Map<String, Object> params;

Diğer
Örnek
Cascade ile kullanmak için şöyle yaparız.
@ElementCollection
@Cascade(value={CascadeType.ALL})
public Map<FaultCategory, Integer> categories;      
Örnek
List ile kullanmak için şöyle yaparız.
@ElementCollection(fetch = FetchType.LAZY)
@CollectionTable(name = "variant_option_vals",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "variantOption_id")
@OrderColumn(name="sequence")
)

private List<String> optionValues;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder