24 Ekim 2017 Salı

Desktop Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.Desktop;
browse metodu
Kurulu tarayıcı uygulamayı açmak için şöyle yaparız.
URI uri = new URI("http://www.google.com");
Desktop desktop = null;
if (Desktop.isDesktopSupported()) {
  desktop = Desktop.getDesktop();
}

if (desktop != null)
  desktop.browse(uri);
getDesktop metodu
Şöyle yaparız.
Desktop desktop = Desktop.getDesktop();
isDesktopSupported metodu
Şöyle yaparız.

if (Desktop.isDesktopSupported()) {...}
isSupported metodu
Şöyle yaparız.
desktop.isSupported(Desktop.Action.MAIL) {...}
mail metodu
Kurulu e-posta uygulamasını açıp mail göndermek için şöyle yaparız. Uygulamaya to, subject gibi bilgileri de geçebiliriz.
Desktop desktop;
if (Desktop.isDesktopSupported() 
    && (desktop = Desktop.getDesktop()).isSupported(Desktop.Action.MAIL)) {
  URI mailto = new URI("mailto:john@example.com?subject=Hello%20World");
  desktop.mail(mailto);
} else {
  throw new RuntimeException("desktop doesn't support mailto;");
}
open metodu
Şöyle yaparız.
try {
  Desktop.getDesktop().open(new File("C:\\test.bat"));
} catch (IOException ex) {
  ...
}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder