18 Ekim 2017 Çarşamba

OrientDB Document API

Maven
Şöyle yaparız. OrientDB "Multi-Model". Graphs ve document saklayabiliyor. Bu örneklerde sadece document kullanılıyor.
<dependency>
  <groupId>com.orientechnologies</groupId>
  <artifactId>orientdb-core</artifactId>
  <version>2.2.13</version>
</dependency>

OClass Sınıfı
createProperty metodu
Açıklaması şöyle. Aynı bir sql tablosu gibi daha sonra class'a property eklemek gerekir.
Enforcing schema constraints is done by defining Classes, Properties for those classes and defining constraints / facets on these properties (called Attributes by OrientDB).
Şöyle yaparız.
CREATE CLASS MyTable
CREATE PROPERTY MyTable.name STRING
Örnek
Şöyle yaparız OType.DATE,OType.LONG, OType.STRING ile tip belirtilir.
OSchema schema = db.getMetadata().getSchema();
OClass itemsClass = schema.createClass("items");
itemsClass.createProperty("ID", OType.LONG);
ODatabaseDocumentTx Sınıfı
Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.orientechnologies.orient.core.db.document.ODatabaseDocumentTx;
constructor
Şöyle yaparız. Sunucuya bağlanır.
ODatabaseDocumentTx db = new ODatabaseDocumentTx("remote:localhost/foo");
browseClass metodu
Şöyle yaparız.
for (ODocument doc : db.browseClass("Foo")) {
  doc.delete();
}
close metodu
Şöyle yaparız.
db.close();
getMetaData metodu
Örnek ver

open metodu
Şöyle yaparız.
db.open("admin", "admin");

ODocument Sınıfı
Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.orientechnologies.orient.core.record.impl.ODocument;
constructor - className
Şöyle yaparız.
ODocument doc = new ODocument("Foo");
delete metodu
Şöyle yaparız.
ODocument doc = ...;
doc.delete();
field metodu
İsmi belirtilen field'a belirtilen değeri atar. Şöyle yaparız.
int i = 1; 
doc.field("code", i);
reset metodu
Şöyle yaparız. setClassName ile tablo ismi tekrar atanmalıdır.
doc.reset();
save metodu
Nesneyi kaydeder. Şöyle yaparız.
doc.save();
setClassName metodu
Şöyle yaparız.
doc.setClassName("Foo");

OPartitionedDatabasePool Sınıfı
Giriş
Şu satırı dahil ederiz. Bu sınıf yerine eskiden OObjectDatabasePool kullanılırdı.
import com.orientechnologies.orient.object.db.OPartitionedDatabasePool;
Connection pool sınıfıdır.

constructor - url + username + password
Örnek ver
plocal:/... şeklide  bir url ile veriyi dosya sisteminde saklar.

acquire metodu
ODatabaseDocumentTx nesnedi döndürür.

setAutoCreate metodu
Örnek ver

OSchema Sınıfı
constructor
Şöyle yaparız.
OSchema schema = db.getMetadata().getSchema();
createClass metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
OClass table = schema.createClass("Foo");
existsClass metodu
Şöyle yaparız.
ODatabaseDocumentTx db = ...
if(db.getMetadata().getSchema().existsClass("ClassName")){
  ...
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder