23 Ekim 2017 Pazartesi

JAXB @XmlID Anotasyonu

Giriş
Foo sınıfı Bar sınıfını içeriyor olsun.

@XmlID Anotasyonu
Bar sınıfı şöyledir.
import javax.xml.bind.annotation.*;

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class Bar {

 @XmlID
 @XmlAttribute
 private String id;

}
@XmlIDREF Anotasyonu
Foo sınıfı şöyledir.
import javax.xml.bind.annotation.*;

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class Foo {

 @XmlID
 @XmlAttribute
 private String id;

 @XmlIDREF
 @XmlAttribute
 private Bar reference;

}
XMl şöyledir. Foo sınıfı XML'den okurken reference alanını değeri C ise C değerine sahip Bar nesnesini okur. B ise B değerine sahip Bar nesnesini okur. Yoksa Bar alanı null olur.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
 <foos>
  <foo id="B" reference="C"/>
  <foo id="A" reference="B"/>
 </foos>
 <bars>
  <bar id="C"/>
 </bars>
</root>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder