17 Ekim 2017 Salı

InitialDirContext Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.naming.directory.InitialDirContext;
Bu sınıf LDAP üzerinde çalışabilmek için gerekli. Bir çeşit soket bağlantısı gibi düşünülebilir.

constructor  - simple
Bind işlemi gerçekleşince, LDAP sunucusuna bağlanmak için kullanılan kullanıcı ismi ve şifrenin doğrulanması da yapılmış olur. Bağlantı gerçekleşemez ise veya kullanıcı doğrulanamazsa exception atılır.
Örnek
Şöyle yaparız.
Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory");
env.put(Context.PROVIDER_URL, "ldap://localhost:389/o=JNDITutorial");

env.put(Context.SECURITY_AUTHENTICATION, "simple");
env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "cn=S. User, ou=NewHires, o=JNDITutorial");
env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "mysecret");
DirContext ctx = new InitialDirContext (env);
Bu kod ile şu aynıdır.
String ldapContext = String.format("ldap://%s", ldapHostname);
Hashtable<String, String> ldapUserProperties = new Hashtable<String, String>();
ldapUserProperties.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, ldapUsername);
ldapUserProperties.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, ldapPassword);

try {
DirContext directoryContext = LdapCtxFactory.getLdapCtxInstance(ldapContext, ldapUserProperties);
authenticationGranted = true;
} catch (NamingException e) {
System.out.println("Authentication failed!");
}

Örnek
Şöyle yaparız
Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory");
env.put(Context.PROVIDER_URL, "ldap://localhost:10389");
env.put(Context.SECURITY_AUTHENTICATION, "simple");
env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "uid=admin,ou=system");
env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "secret");

DirContext ctx = new InitialDirContext(env);
Şu parametreleri de kullanabilirdik.
Context.SECURITY_PRINCIPAL   = "cn=Directory Manager,dc=corio";
Context.SECURITY_CREDENTIALS = "secret";
constructor - SASL
SASL ise Simle Authentication and Security Layer anlamına geliyor. Açıklaması şöyle:
A BIND request has two forms: simple and SASL. Simple uses a distinguished name and a password, SASL uses one of a choice of mechanisms, for example, PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5, GSSAPI, and EXTERNAL - all of which except for GSSAPI and EXTERNAL are too weak to use in production scenarios or mission-critical areas.
close metodu
Şöyle yaparız.
ctx.close();
getEnvironment metodu
Şöyle yaparız.
System.out.println (ctx.getEnvironment());
search metodu - name + filter + SearchControls
NamingEnumeration döner. Şöyle yaparız.
SearchControls ctl = new SearchControls();
ctl.setSearchScope (SearchControls.SUBTREE_SCOPE);
NamingEnumeration results = ctx.search ("dc=corio","uid=swethagm",ctl);
Şöyle yaparız.

// Perform search in the entire subtree.
SearchControls ctl = new SearchControls();
ctl.setSearchScope(SearchControls.SUBTREE_SCOPE);

NamingEnumeration results = ctx.search ("", null, ctl);
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme