11 Mart 2018 Pazar

Consumer Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.function.Consumer;
Açıklaması şöyle
Represents an operation that accepts a single input argument and returns no result. Unlike most other functional interfaces, Consumer is expected to operate via side-effects.
Consumer verilen nesne ile bir işlem yapar ve void döner. IntConsumer, DoubleConsumer gibi özelleşmiş halleri vardır.

constructor
Örnek
String kabul eden ve bir şey dönmeyen consumer için şöyle yaparız. Aslında String.equals() çağrısı bir sonuç dönse bile derleyici tarafından dikkate alınmaz.
Consumer<String> p = ""::equals;
Şöyle yaparız.
p = s -> "".equals(s);
Bu kodlar şununla aynıdır.
new Consumer<String>() {
 @Override
 public void accept(final String s) {
  "".equals(s);
 }
}
accept metodu
İmzası şöyle.
void accept(T t);
Consumer arayüzünden kalıtıp ayrı bir sınıf yazmak yerine lambda kullanmak çok daha kolay. Ancak yine de eski tarzda yapmak istersek şŞöyle yaparız.
class PrintConsumer implements Consumer<String> {

 @Override
 public void accept(String bar) {
  ...
 }
}
andThen metodu
Metodun içi şöyle.
/**
 * Returns a composed {@code Consumer} that performs, in sequence, this
 * operation followed by the {@code after} operation. If performing either
 * operation throws an exception, it is relayed to the caller of the
 * composed operation. If performing this operation throws an exception,
 * the {@code after} operation will not be performed.
 *
 * @param after the operation to perform after this operation
 * @return a composed {@code Consumer} that performs in sequence this
 * operation followed by the {@code after} operation
 * @throws NullPointerException if {@code after} is null
 */
default Consumer<T> andThen(Consumer<? super T> after) {
 Objects.requireNonNull(after);
 return (T t) -> { accept(t); after.accept(t); };
}
Önce accept() çağrısı yapar, daha sonra andThen içine verilen kodu çalıştırır.
Örnek
Şöyle yaparız.
Consumer<Integer> cons = in -> ...;
cons.andThen(in ->...)
Diğer
Klasik Kullanım
Consumer kendisine verilen nesneyi işler.
Örnek
Şöyle yaparız forEach () ile kullanılıyor ve ekranda nesneyi gösteriyor.
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Consumer<Boolean> myConsumer = b -> System.out.println("b = " + b);

  Stream.of("aa", "bb", "cc")
   .map(Main::myBooleanFunction)
   .forEach(myConsumer);

 }

 static boolean myBooleanFunction(String s) {
  return s.startsWith("b");
 }
}
Currying Kullanımı
Currying kelimesinin Türkçesi nedir bilmiyorum. Consumer verilen parametreyi işleyen bir başka metod döner. Şöyle yaparız.
Function<Integer, Function<Integer, Integer>> g = x -> (y -> x + y) 
g'yi çağırmak için şöyle yaparız.
Function<Integer, Integer> plus10 = g.apply (10);
Daha sonra şöyle yaparız.
Integer result = plus10.apply (5); // 15
Return Type
Consumer return type olsa bile derlenir. Şöyle yaparız.
public static int someFunction(int a) {
 return a;
}

public static void main(String[] args) {  
 Consumer<Integer> c = SomeClass::someFunction; 
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder