11 Mart 2018 Pazar

Integer Sınıfı

MAX_VALUE alanı
Şöyle yaparız.
int max=Integer.MAX_VALUE;
MIN_VALUE alanı
Şöyle yaparız.
int min=Integer.MIN_VALUE;
operator >= metodu
Şöyle yaparız. Sarmalanan değer unboxing işlemine uğrar.
Integer a=150;
Integer b=150;
System.out.println(a>=b); // returns true
parseInt metodu - string
Şöyle yaparız.
String str = "...";
int value = Integer.parseInt (str)
Elimizde şöyle bir string olsun. Bu metod scientific notation ile gösterilen bir sayıyı parse edemez. Exception fırlatır.
String value = 4.30000000e+01;
reverseBytes metodu
Şöyle yaparız.
int t = ...;
t = Integer.reverseBytes (t);
toBinaryString metodu
Şöyle yaparız.
int n = 100;
String str = Integer.toBinaryString (n);
toHexString metodu
Şöyle yaparız.
int a = ...;
System.out.println(Integer.toHexString(a));
toString metodu
Metodun içi şöyledir. Girdiyi önce daha buyuk bir set olan eksi sayıya çevirir. Daha sonra bir buffer 'a sondan  başlayarak mod'unu alarak yazar.
public static String toString(long i, int radix) {
  if (radix < Character.MIN_RADIX || radix > Character.MAX_RADIX)
    radix = 10;
  if (radix == 10)
    return toString(i);
  char[] buf = new char[65];
  int charPos = 64;
  boolean negative = (i < 0);

  if (!negative) {
    i = -i;
  }

  while (i <= -radix) {
    buf[charPos--] = Integer.digits[(int)(-(i % radix))];
    i = i / radix;
  }
  buf[charPos] = Integer.digits[(int)(-i)];

  if (negative) {
    buf[--charPos] = '-';
  }

  return new String(buf, charPos, (65 - charPos));
}
valueOf metodu
İmzası şöyle
public static Integer valueOf(int i);
Diğer sınıfların da bu isimli metodları var. Bunlar şöyle.
Integer.valueOf(int)
Double.valueOf(double)
Float.valueOf(float)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder