30 Mayıs 2018 Çarşamba

Selenium JavascriptExecutor Arayüzü

Giriş
Her Driver aynı zamanda bu arayüzü gerçekleştirir.

constructor
Şöyle yaparız.
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
executeScript metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
js.executeScript("window.open('https://www.google.com','_blank');");
Örnek
Şöyle yaparız.
 ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("window.open('http://gmail.com/','_blank');")
Örnek
Düğmeye tıklamak için şöyle yaparız.
WebElement button = ...;
JavascriptExecutor jse = (JavascriptExecutor)driver;
jse.executeScript("arguments[0].click();", button);
Örnek
Şöyle yaparız
void waitForPageLoaded() {
 ExpectedCondition<Boolean> expectation = new
  ExpectedCondition<Boolean>() {
   public Boolean apply(WebDriver driver) {
    return ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("return document.readyState")
     .toString().equals("complete");
   }
  };
 ...
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder