17 Temmuz 2018 Salı

JPA JPQL - Java Persistence Query Language

lower
Şöyle yaparız.
SELECT e from MyEntity e WHERE LOWER(e.myAttribute) ...
select
DTO için şöyle yaparız.
@Query("select n from Client n where n.nom like :x")
Hibernate HQL ile arasındaki en büyük fark select n kelimesinin kullanılması. HQL'deki şu cümle
from Client n where n.nom=:x order by description asc"
şu hale geliyor
select n from Client n where n.nom=:x order by description asc"
select ve join
Şöyle yaparız.
@Query("select a from A a join a.bs b where b.prop1 = :prop1 and ...")
select ve JPA Tuple
JPA Tuple için şöyle yaparız.
"select p.id as id, p.title as title from Post p where p.createdOn > :fromTimestamp"
select ve DTO Projection
DTO Projection için şöyle yaparız.
"select new com.foo.PostDTO (p.id as id, p.title) from Post p where
  p.createdOn > :fromTimestamp"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder