12 Şubat 2018 Pazartesi

Swing Timer Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.Timer;
constructor - period + action
ActionListener arayüzünü gerçekleştiren bir nesne alır. Periyodik olarak bu nesneyi tetikler.

Örnek
Şöyle yaparız.
Timer timer = new Timer(1000, action);
ActionListener şöyledir.
ActionListener action = new ActionListener() {

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
    ...

 }
};
Örnek
Şöyle yaparız.
Timer timer = new Timer(1000, new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    ...
    }
});

timer.start();
Örnek
Lambda kullanarak şöyle yaparız.
Timer timer = new Timer(1000, (event) -> {
  ...
});
start metodu
Şöyle yaparız.
timer.start();

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder