14 Şubat 2018 Çarşamba

Swing DefaultCellEditor Sınıfı

Giriş
JTable tarafından kullanılan default editor bu sınıftır.

getTableCellEditorComponent metodu
Şöyle yaparız
class MyTableCellEditor
    extends DefaultCellEditor
{
 @Override
 public Component getTableCellEditorComponent(
     JTable table,
     Object value,
     boolean isSelected,
     int row,
     int column)
 {
  final JTextField c = (JTextField) super.getTableCellEditorComponent(
     table,
     ((Cell) value).text, // edit the text field of Cell
     isSelected,
     row,
     column);

  c.selectAll(); // automatically select the whole string in the cell
  return c;
 }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder