13 Şubat 2018 Salı

Selenium WebElement Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import org.openqa.selenium.WebElement;
click metodu
Java 8 Consumer arayüzü ile şöyle yaparız
Consumer<WebElement> command = e -> e.click();

// ...

command.accept(driver.findElement(By.id("id1")));
sendKeys metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
WebElement input = ...
input.sendKeys("Studying");
input.sendKeys(Keys.TAB);
Örnek
Firefox'ta link başa sekmede açmak için şöyle yaparız.
String selectLinkOpeninNewTab = Keys.chord(Keys.CONTROL,Keys.RETURN); 
driver.findElement(By.linkText("urlLink")).sendKeys(selectLinkOpeninNewTab);
getText metodu
Örnek
Şöyle yaparız
public static void radioTest(WebDriver driver){
  List<WebElement> radios = driver.findElements(By.name("city"));
  for(int i = 0; i<radios.size(); i++){
    radios.get(i).click(); 
    String cityName=radios.get(i).getText();
    System.out.println("Name of city: "+cityName);

}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder