7 Ekim 2016 Cuma

Field Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.lang.reflect.Field;
constructor
Elimde şöyle bir sınıf olsun
public class Foo
{
  private int theAnswer = 42;
  ....
}
Şöyle yaparız.
Field field = Foo.class.getDeclaredField ("theAnswer");
get metodu
Objet tipinden sonuç döner. Doğru tipe Örneğin Double, Int gibi cast etmek gerekir. Şöyle yaparız.
Foo foo = ...;
Field field = Foo.class.getDeclaredField( "theAnswer" );
field.setAccessable (true);
Object value = field.get (foo);
Eğer alan static ise sanırım şöyle yaparız.
Field field = ...;
Object value = field.get(null);
getAnnotations metodu
Şöyle yaparız.
for (Annotation annotation : field.getAnnotations()) {
...
}
setAccessable metodu
Şöyle yaparız.
Field field = ...
field.setAccessible(true);


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder