20 Aralık 2017 Çarşamba

swig

C dosyası için girdi
Şeklen şöyledir.
%module foo

%{
#include<foo.h>
%}

%include foo.h
%{...%}
Açıklaması şöyle
The code between %{ and %} is copied directly into the generated wrapper. 
-csharp seçeneği
C# kodu üretmek için kullanırız.
Örnek
C++'tan C# üretmek için şöyle yaparız.
swig -c++ -csharp -v foo.i
Örnek
Bir projede şu seçenekleri kullanarak kod üretmiştik. -c++ ile C++ parsing etkinleştirildi.
swig -c++ -csharp -o cswrapp.cpp -oh cswrap.h -dllimport mylib 
  -outdir d:\test mycs.i
-cgo seçeneği
go dosyası üretmek için -cgo kullanırız. Burada module ismi swig inpute dosyası yerine -module seçeneği ile komut satırından veriliyor. Şöyle yaparız.
swig -go -cgo -intgosize 64 -module mylib \
-o $WORK/mylib/_obj/mylib_wrap.cxx \
-outdir $WORK/mylib/_obj/ \
-I/mylib/lib \
-c++ mylib.swigcxx
-I seçeneği
Include dizinini belirtir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder